Διακοπή κυκλοφορίας λόγω συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού