Διακοπές για 110.000 δικαιούχους - Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ