Δέσμευσαν τους προσωπικούς λογαριασμούς του Προέδρου της ΕΤΑΧ για χρέη της Εταιρείας