Αυτοί είναι οι σταυροί για το Δήμο Χίου - 56 στα 145 τμήματα