Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Κληρικών Χίου