Αστυνομικοί: Θεωρούν ότι το DNA μας έχει αντισώματα στον κορονοϊό