Αποκλεισμένοι και χωρίς ρεύμα για 55 ώρες οι κάτοικοι των Αμάδων