Αποκατάσταση βλάβης του IONIAN SKY. Τροποποίηση δρομολογίων