Απογοήτευση - αγανάκτηση Δημάρχου μετά τις δηλώσεις Μουσουρούλη για τα νέα λιμάνια