Από την Ιαπωνία στο Δήμο Χίου για τους παραδοσιακούς οικισμούς