Από την Ελένη Βουτιέρου στην Ελένη Κανταράκη - Ορίσθηκε νέα διοικήτρια στο Νοσοκομείο Χίου