Απάντηση Υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης σε ερώτηση Α. Μιχαηλίδη για το μέτρο στήριξης των νέων αγροτών