Απαντήσεις για τον θαλάσσιο τουρισμό και τη μαρίνα της Χίου από το Υπουργείο Τουρισμού