Ανοιχτός για το κοινό ο Φάρος στα Ψαρά την Κυριακή 20 Αυγούστου