Ανοιχτή επιστολή προς τους Περιφερειακούς Συμβούλους Β.Α για της ανεμογεννήτριες