Αναστέλλεται η λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Χίου