"Αναγκαίος ο δεύτερος αιματολόγος στο Νοσοκομείο Χίου"