Ανάδειξη Χιωτών Προσκόπων σε Προσκόπους Έθνους (2019)