«Άμεσο κλείσιμο των ΚΥΤ για να προστατευτούν οι πρόσφυγες και οι κάτοικοι των νησιών από τον κορονοϊό»