«Άμεση αποσυμφόρηση του νησιού τώρα, κλείσιμο της Σούδας χθες»