Άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των κατοίκων της Χίου