Αλώβητη η εθελοντική ομάδα καθηγητών «Αλλήλων Ένεκα»