Άκαμπτη και αλαζονική η Δημοτική Αρχή στις αυξήσεις που επέβαλε το Νομικό Πρόσωπο