Αιμοδοσία στο Νοσοκομείο, με την υποστήριξη του Συλλόγου Αρμολουσίων Αττικής