Αφιέρωμα στον Εθελοντισμό στην πλατεία Αφανή Ναύτη