8 Μάρτη στο Αντίβαρο: Προβολή και έκθεση φωτογραφίας