70.000 ευρώ σε Γυμνάσια και Λύκεια της Χίου από το Ίδρυμα Τσαπάλα