5 συμβάντα αντιμετώπισε η Πυροσβεστική λόγω κακοκαιρίας