4 χρόνια ζωής για την Εθελοντική Ομάδα το Κάστρο της Χίου