3ο απόγευμα και αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων