3η Γιορτή Κτηνοτροφίας Χίου 5-6-7 Αυγούστου στο Πιτυός