113.000,00 ευρώ για την ανάπλαση της πλατείας Καρουλιού στα Θυμιανά