Τρία μονόπρακτα του Τσέχωφ και με κοινωνικό εισιτήριο