Το χρέος της Αριστεράς καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του εμφυλίου