Τους πήραν τις πατάτες τους, 1 γεννήτρια και 3 πριόνια