Συγκεντρώσεις και μέσα στη βροχή - "Επίθεση" σε πολιτικά γραφεία