Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τον δρόμο που «ξεφύτρωσε» στις Αμάδες