Μόνον όταν περπατήσεις σ' έναν τόπο μπορείς να πείς ότι τον γνωρίζεις ¨