Με τη στήριξη της ΔΑΚΕ παρέμεινε Πρόεδρος στην ΑΔΕΔΥ ο Αμπαζής