Κινητοποίηση ΑΜΕΑ στο ΙΚΑ - 4 Απριλίου η πρώτη Επιτροπή