Κατάργηση του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο» από υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο