Γενικός ξεσηκωμός για την κατάργηση του Οίκου Ναύτη