Βασίλης Μυριαγκός: Μία οφειλόμενη απάντηση στη ΛΑΣ και στο Μ. Σκούφαλο