Ανατροπή των δεδομένων για λιμάνι ανακοινώνει η Ελ. Τσουρή