Αλληλεγγύη στην 24ωρη απεργία των εργαζομένων σε τουρισμό-επισιτισμό