Υποστράτηγος ο Διοικητής της 96 ΑΔΤΕ Δημόκριτος Ζερβάκης