"Η εκποίηση των Υποδομών και των Υπηρεσιών Δημοσίου Συμφέροντος"