Σύσκεψη για το Αεροδρόμιο Χίου εντός της εβδομάδας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών