Αποκάλυψη : Πως 500 χιλιάδες ευρώ για πυροπροστασία αποδείχθηκαν άχρηστα