Εκλογές ΕΛΜΕ Χίου: 3 έδρες η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση, από 2 Προοδευτική Ενότητα και Δημοσιοϋπαλληλική